fbpx

Regulamin

1. Domy wynajmowane są w całości, w systemie dobowym. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Należność za pobyt pobierana jest z góry, za potwierdzony termin rezerwacji domu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
3. Po potwierdzeniu rezerwacji, przed przyjazdem, klient otrzymuje indywidualny kod do zamka umożliwiający wejście do domu. Kod jest nadany wyłącznie danemu klientowi i jest ważny tylko w terminie zarezerwowanym przez klienta. Klient nie ma prawa do przekazania otrzymanego kodu innym osobom.
4. W domach i na terenie zewnętrznym obowiązuje cisza nocna trwająca od godziny 22:00 do godziny 7:00.
5a. W przypadku niezrealizowanego pobytu opłata za rezerwację przepada w całości.
5b. W przypadku wejścia w życie przepisów uniemożliwiających realizację pobytu w zaplanowanym terminie (np. sytuacja epidemiologiczna), na co klient i obiekt nie mają wpływu, wówczas zastosowanie mają odpowiednie regulacje stanowiące o tym, w jaki sposób odbywa się zwrot poniesionych kosztów za rezerwację, jednak strony w pierwszej kolejności będą dążyły do realizacji rezerwacji w innym, dogodnym dla klienta terminie.
6. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego domu na inny w razie takiej konieczności, jednak wyłącznie za uprzednią zgodą klienta.
7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w domach i na posesji. Odpowiedzialność właściciela wykluczona jest także w odniesieniu do utraty, lub uszkodzenia pojazdu należącego do klienta.
8. Każdorazowo po opuszczeniu domu klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy drzwi i okna w domu zostały dokładnie zamknięte.
9. Nie wolno opuszczać domu wraz z pozostawionym palącym się kominkiem. Przed opuszczeniem domu klient ma obowiązek każdorazowo ugasić ogień.
10. Po domach i tarasach zabronione jest chodzenie w butach narciarskich oraz butach mogących zniszczyć nawierzchnię podłogi.
11. Klient ma obowiązek zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody w domu, lub na terenie posesji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia wyposażenia domów powstałe z winy własnej, lub jego gości, które nastąpiły w trakcie jego pobytu, lub w następstwie jego pobytu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, klient zostanie obciążony kosztami wszelkich napraw, remontu i/lub odkupienia zniszczonego mienia. 
13. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu. W takim przypadku może żądać natychmiastowego opuszczenia domu, bez obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w domach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów, lub urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia domu (w tym również klimatyzatorów, czy lamp). Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV i AGD pod warunkiem, że są w pełni sprawne.
15. Teren zewnętrzny jest monitorowany za pośrednictwem kamer.
16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez klienta będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a następnie – w przypadku braku kontaktu z jego strony i dyspozycji zwrotu – zutylizowane.
17. Właściciel obiektu nie udziela żadnych informacji o danych osobowych klientów osobom postronnym.
18. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
19. Ze względu na sąsiedztwo Babiogórskiego Parku Narodowego, w domach oraz na terenie zewnętrznym obowiązuje zakaz organizacji imprez z głośną muzyką. Osoby niestosujące się do niniejszego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 1000 zł. Nałożenie kary nie wyklucza możliwości zastosowania przepisu opisanego w punkcie 12 oraz 13 niniejszego regulaminu.
20. W domach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, świeczek i otwartego ognia (poza kominkami znajdującymi się na wyposażeniu domów). Na terenie posesji nie wolno palić ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym. Osoby niestosujące się do niniejszego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 1000 zł. Nałożenie kary nie wyklucza możliwości zastosowania przepisu opisanego w punkcie 12 oraz 13 niniejszego regulaminu.
21. Klient zobowiązany jest do segregacji odpadów. W kuchni znajdują się pojemniki na konkretne rodzaje odpadów oraz instrukcja, w jaki sposób dokonywać selekcji.
22. Do dyspozycji Klientów jest balia i sauna ogrodowa. Zasady korzystania z balii i z sauny spisane są w instrukcjach obsługi, które znajdują się w domach.
23. Pełna opłata za rezerwację odbywa się przed przyjazdem. Warunki anulacji rezerwacji: do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 100% wpłaconej kwoty, poniżej 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
24. Przed przyjazdem klienta dom będzie posprzątany i przygotowany do użytkowania. Jednak na życzenie klienta dom może zostać posprzątany wraz z wymianą pościeli w trakcie jego pobytu. Koszt sprzątania domu numer 1 (duży) wynosi 150 zł, domu numer 2 (mały) wynosi 100 zł.
25. Korzystanie z usług obiektu Zawoja 1725 stanowi akceptację niniejszego regulaminu.